Retouch: Elin Jonsson

Photo: Emma Shevtzoff

Stillife